Investors Relations
21.09.2022

Walne Zgromadzenie zatwierdzające Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok

Formularz pełnomocnictwa
Liczba akcji i głosów
Projekty uchwał
Ogłoszenie14.12.2020

Ogłoszenie MSiG 232/2020 (6122)

Publikujemy ogłoszenie wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych. Bardzo prosimy obecnych inwestorów o złożenie w Spółce dokumentów akcji w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji.27.11.2020

Ogłoszenie MSiG 232/2020 (6122)

Publikujemy ogłoszenie wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych. Bardzo prosimy obecnych inwestorów o złożenie w Spółce dokumentów akcji w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji.25.11.2020

Ogłoszenie MSiG 230/2020 (6122)

Publikujemy ogłoszenie wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych. Bardzo prosimy obecnych inwestorów o złożenie w Spółce dokumentów akcji w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji.

26.10.2020

Ogłoszenie MSiG 209/2020 (6099)

Publikujemy ogłoszenie wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych. Bardzo prosimy obecnych inwestorów o złożenie w Spółce dokumentów akcji w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji.30.09.2020

Ogłoszenie MSiG 191/2020 (6081)

Publikujemy ogłoszenie wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych. Bardzo prosimy obecnych inwestorów o złożenie w Spółce dokumentów akcji w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji.